Den planerade friluftsgudstjänsten fick flyttas inomhus eftersom regnet hängde i luften. Vi samlades i salen med vacker utsikt ut mot trädgård och allé. Christina Nyhage ledde gudstjänsten.

Elias och Daphne Petrén spelade och sjöng.

Efteråt blev det kyrkkaffe och trevliga samtal runt borden.

Christina berättade sedan om Selma Johanssons donation till Östra Frölunda församling som nu delvis är placerad i Lerbäcksbyn. Selma Johansson var den sista i sin familj som under 160 år bebott Lerbäcksbo Nederbyn (f.d. Södregården).


Donationen fanns tidigare i Ö. Frölundas församlingshem men när detta
hus såldes 2012 skingrades möbler och saker till olika platser i
församlingen. Kyrkorådet ansåg att den del av donationen som placerades i
Lerbäcksbyn blev tillgänglig för församlingen eftersom mangårdshuset
där är möjligt att hyra och vi då och då ordnar visningar av gården och
huset.