Antal besökare 2017: ca 500

Antal
skådespelare
: 29
Därutöver 16 personer ”bakom scen”.

Varifrån kom de? Förutom hela Kindaholm också Holsljunga, Sjötofta,
Svenljunga, Kinnahult, Borås, Surte, Västra Frölunda, Fästeredssund, Göteborg
och Solna

I caféet breddes sammanlagt 920 mackor. Det
gick åt 1430 kakor och 850 koppar kaffe. Det hela organiserades av Elisabet
Lennström.

Antal scenkostymer: ca 70 varav några lånats från Borås stadsteater

Längsta repliker: Gunnar Dahlberg hade flera långa repliker, den
längsta innehöll 131 ord.

Roligaste fel-repliken: Kanske när Kenneth Hansson berättar att ”järnvägen kommer att dras från Falkenberg till Holsljunga
via Älvsered och Mölnlycke” (det hände på genrepet, sedan fanns inte så många
missar)

Roligaste improvisationen: Johan Doktare som fabulerade fritt
och fantasifullt under intro­du­k­tionen och pausen.

Diverse rekvisita behövdes: 6 brickor med olika arrangemang stod redo, 3 resväskor från olika tidsperioder, 22 hattar och 1 telefon modell äldre användes.